Vad pengarna går till?

Dina pengar går uteslutande till kostader vi har för lokalen, såsom hyra, el och förbrukningsmaterial. Vi jobbar alla ideellt med lokalen så inga pengar hamnar i någon persons ficka.