Back to All Events

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE I VÅR LOKAL

Torsdag den 17 januari är det dags för årsmöte för Vår Lokal Ideell förening. Hoppas att så många som möjligt av alla oss som är medlemmar kan vara med på mötet (Icke medlemmar är välkomna men kan ej rösta).
Det kommer bli kul! Kom och fika och var med och styr upp framtiden för lokalen och föreningen. Det finns så mycket möjligheter och idéer för vad Vår Lokal skulle kunna bli! Och det är vi medlemmar som formar verksamheten.

Fika från 18.30! Mötet börjar 19.00.
.
.
DAGORDNING OCH KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR VÅR LOKAL IDEELL FÖRENING
Datum: 17/1/2019
Tid: 19:00, Fika från 18:30
Plats: Vår lokal, Östra storgatan 2, Gnesta

DAGORDNING
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
§ 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE
§ 4 VAL AV JUSTERINGSPERSON
§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
§ 6 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
§ 7 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
§ 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK BERÄTTELSE
§ 9 REVISIONSBERÄTTELSE OCH FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING
§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR AVGÅENDE STYRELSE
§ 11 ÅRETS VERKSAMHETSPLAN
§12 ÅRETS BUDGET OCH FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT
§ 13 VAL AV ORDFÖRANDE
§ 14 VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER
§ 15 VAL AV REVISOR
§ 16 VAL AV VALBEREDNING
§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR
A. INFORMATION FRÅN DEN EKONOMISKA FÖRENINGEN
§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE

Earlier Event: January 13
Brunchkonsert -Antti Tolvi - Gong solo
Later Event: January 18
Bokad