Catering

Catering

Vår Lokals egna kök Allas Kafé serverar dagligen vällagad unik vegospis.

Kaféet drivs av föreningen genom Daniel Israelsson som har många års erfarenhet av omställningskök. 

Om du vill ha catering så kan du kontakta Daniel på kafe@varlokal.se eller på 0730-642696  

Vi kan leverera eller erbjuda sittning i kaféets lokaler.